Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe

In 2019 heeft Sovon in het Nationale Park De Hoge Veluwe, hierna ook aangeduid als ‘het Park’ vier steekproefgebieden (BMP-plots) in heide en zandverstuivingen geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebeurde in opdracht van het Park. Daarnaast heeft het Park het verzoek aan Sovon gedaan om in de rapportage in te gaan op de ontwikkeling van broedvogels in het gehele Park op basis van het jaarlijkse aantal getelde BMP-plots. In het voorliggende rapport worden de resultaten van beide werkzaamheden beschreven.

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met vincent.deboer@sovon.nl

Document: 

rap_2020-02_np-hoge_veluwe-zk.pdf

Rapportnummer: 

2020/02

Auteurs: 

Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands