Onderzoek Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant

Er zijn voor de provincie Noord-Brabant verschillende aanleidingen om te kijken naar de actuele staat van ontsnippering van infrastructuur in de provincie. Bestaande ontsnipperingsprogramma’s, waaraan verschillende infrabeheerders werkten, lopen af, de verspreiding van fauna is aan verandering onderhevig en de beleidsmatige en juridische verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het behoud van biodiversiteit is de laatste jaren sterk gewijzigd. Ook blijkt het functioneren van aangelegde faunavoorzieningen niet altijd optimaal, onder andere door tekortkomingen in beheer en onderhoud.
De genoemde motieven zijn voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om onderzoek te laten uitvoeren gericht op twee hoofdvragen:
1. Wat is de actuele ontsnipperingsopgave in de provincie?
2. Hoe kan (de organisatie van) het onderhoud en beheer van reeds aangelegde en nog aan te leggen ontsnipperingsvoorzieningen in de toekomst verbeterd worden?

Document: 

rap_2019-08_onderzoek-opgave-ontsnippering-provincie-noord-brabant_deel-1-2.pdf

Rapportnummer: 

2019/08

Auteurs: 

Henk ten Holt (Bureau ZET), Henk Sierdsema, Christian Kampichler, Loes van den Bremer (Sovon)

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Bureau Zet/ Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands