Onderzoek naar de relatie tussen bodemdaling en overstromingsrisico van kwelderbroedvogels op Ameland

Document: 

Rap_2014-42_Overstromingsrisicos_Ameland.pdf

Rapportnummer: 

2014/42

Auteurs: 

Ens B.J., Kampichler C., Koffijberg K, Krol J. & Oosterbeek K.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands