Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek

Broedbiologisch vogelonderzoek heeft in potentie meer verstorende effecten dan bijvoorbeeld het inventariseren van territoria. In het januarinummer van De Levende Natuur deden Bjørn van den Boom (Staatsbosbeheer) en Bart van Tooren (Natuurmonumenten) daarom een oproep aan beheerders en onderzoekers om te komen tot een gemeenschappelijk afwegingskader voor het uitvoeren van broedbiologisch onderzoek. Hoewel ze daarbij zeggen het belang van zulk (langlopend) onderzoek te onderkennen, lijken ze bij het formuleren en toepassen van de voorwaarden te onderschatten welke waarde het heeft voor het oplossen van beheersvraagstukken en het ontrafelen van de achtergronden van aantalsveranderingen.

In dit artikel illustreren wij die waarde aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Ook komt aan bod hoe we de gewenste zorgvuldigheid trachten te waarborgen om verstorende effecten te minimaliseren.

Document: 

dln_109-4_2008_p158-162chris_van_turnhout.pdf

Auteurs: 

Chris van Turnhout, Hans Schekkerman, Bruno Ens & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

De Levende Natuur

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

De Levende Natuur

Jaargang bron: 

109

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands