Nieuwsbrief wintertellingen Knobbelzwanen in Groningen - februari 2018

We zitten midden in ons tweede seizoen wintertellingen van Knobbelzwanen in Groningen. De Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen organiseert deze tellingen gedurende drie winterseizoenen in samenwerking met Sovon. De volgende telling is in het weekend van 17/18 februari 2018 en we hopen dat jullie weer enthousiast meedoen. In deze nieuwsbrief aandacht voor de resultaten van de vorige telling in november 2017, een vergelijking met de novembertelling van 2016 en een herhaalde oproep om vooral de voedsel/habitatkeuze van te getelde groepen Knobbelzwanen te noteren.

Document: 

nieuwsbrief-wintertellingen-knobbelzwaan-groningen-februari-2018.pdf

Auteurs: 

Jan Beekman & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen & Sovon Vogelonderozek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands