Nieuwsbrief wintertellingen Knobbelzwanen in Groningen

De Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen organiseert gedurende de drie winters 2016/17 – 2018/19 speciale tellingen van Knobbelzwanen in de provincie Groningen, in de maanden november, februari en april. Dit doet de Zwanenwerkgroep in samenwerking met Sovon. De tellingen van Knobbelzwanen vinden plaats in het kader van het populatie onderzoek door de Zwanenwerkgroep, maar ook vanwege de vraag vanuit de Provincie Groningen om een beter beeld te krijgen van verspreiding in relatie tot vermeende landbouwschade. Omdat gebleken is dat de omvang van de Groninger Knobbelzwanen broedpopulatie sterk afhankelijk is van immigratie van buitenaf, mag er momenteel geen afschot of legselbeperking meer plaatsvinden. Het is dan echter ook belangrijk om meer over de winterpopulatie te weten.

Document: 

nieuwsbrief_wintertellingen_knobbelzwaan_groningen_november_2017.pdf

Auteurs: 

Jan Beekman & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen & Sovon Vogelonderozek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands