Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, september 2020

Het nieuwe watervogeltelseizoen is weer van start gegaan! Inmiddels zijn we aanbeland in het 46e telseizoen en het is het 29e seizoen dat Sovon organiseert. Dat is een prachtig lange reeks waar we jullie enorm dankbaar voor zijn. Fijn dat jullie ook in het nieuwe seizoen weer vol goede moed gaan tellen. Gelukkig zijn er op het moment van schrijven een stuk minder beperkende maatregelen voor de indamming van het Coronavirus dan aan het einde van het afgelopen seizoen. Wel is het zo dat als je met meerdere tellers in één auto wil gaan tellen het aangeraden wordt om een mondkapje te dragen. Houd zowel binnen (boot bijv.) als buiten voldoende afstand tot elkaar. We starten dit telseizoen op 12 september. In dat weekend vindt een telling van alle monitoringgebieden en ganzen-en zwanengebieden plaats. Voor ganzen en zwanen is het een belangrijke telling om de aantallen en verspreiding van Grauwe Gans, Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans en Knobbelzwaan vast te stellen. Een week later (door ongunstig tij in het voorkeursweekend) volgt dan de integrale Waddentelling op 19 september, die gelukkig ook weer door kan gaan. Het tij is op de 19e met 135 cm flink hoog, de start is mooi om 12:05u in Harlingen. Als deze nieuwbrief op de mat valt of in de mailbox komt kan er al direct geteld worden: de slaapplaatstelling van Wulp is dan reeds gestart. De voorkeursdatum is 5 september maar er kan van 29 augustus  tot en met 13 september worden geteld.

Document: 

wavo_nws2020-9.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman, Kees Koffijberg, Jan Schoppers, Paul van Els & Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands