Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, september 2019

Het nieuwe watervogeltelseizoen is weer van start gegaan! Inmiddels zijn we aanbeland in het 45e telseizoen en het is het 28e seizoen dat Sovon organiseert. Dat is een geweldig lange reeks waar jullie best trots op mogen zijn. Fijn dat jullie ook in het nieuwe seizoen weer van start (willen) gaan. We starten dit jaar op 14 september. In dat weekend vindt zowel een telling van alle monitoringgebieden, ganzen-en zwanengebieden en een integrale telling in het Waddengebied plaats. Voor ganzen en zwanen is het een belangrijke telling om het voorkomen van Grauwe Gans, Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans en Knobbelzwaan vast te stellen. Daarnaast hopen we dat de ganzentellers in dit ‘Jaar van de Wulp’ ook Wulpen (en Kieviten) willen tellen en intekenen.

Document: 

wavo_nws2019-9.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands