Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, september 2016

Nr 1 seizoen 2016/17

Document: 

watervogeltellingen_2016_9.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands