Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, seizoen 2012/2013

In bijgaande PDF zitten alle landelijke watervogelnieuwsbrieven die verschenen zijn in seizoen 2012/2013.

Document: 

watervogeltellingen_2012-2013.pdf

Jaar van uitgave: 

20122013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands