Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, seizoen 2008/2009

In bijgaande PDF zitten alle landelijke watervogelnieuwsbrieven die verschenen zijn in seizoen 2008/2009.

Document: 

watervogeltellingen_2008-2009.pdf

Jaar van uitgave: 

20082009

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands