Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, seizoen 2007/2008

In bijgaande PDF zitten alle landelijke watervogelnieuwsbrieven die verschenen zijn in seizoen 2007/2008.

Document: 

watervogeltellingen_2007-2008.pdf

Jaar van uitgave: 

20072008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands