Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, seizoen 2004/2005

In bijgaande PDF zitten alle landelijke watervogelnieuwsbrieven die verschenen zijn in seizoen 2004/2005.

Document: 

watervogeltellingen_2004-2005.pdf

Jaar van uitgave: 

20042005

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands