Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, oktober 2020

Na een tamelijk (na)zomerse telling in september is de herfst nu echt aangebroken. Dat is maar goed ook, want de natuur snakte naar water. Goed dus ook voor de watervogeltellingen zeker nu deze maand ook de zesjaarlijkse Goudplevierentelling op het programma staat. De internationale Goudplevierentelling wordt georganiseerd door de Wader Study Group. Deelnemende landen zijn onder meer de Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Oostenrijk en Tsjechië. In Nederland tellen we niet alleen in oktober, maar ook in november, omdat dan doorgaans de grootste aantallen Goudplevieren in Nederland zijn. De tellingen vinden plaats in de reguliere telweekenden voor ganzen, zwanen en watervogels en dat zijn 17 oktober en 14 november as. (in het Waddengebied op 7 november i.p.v. 14 november).

Document: 

wavo_nws2020-10.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands