Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, oktober 2019

Vorig weekend druppelden de eerste Kolganzen binnen hier. Nu druppelen overigens vooral de druppels en dat is helemaal niet verkeerd: de uiterwaarden en andere gebieden zijn kurkdroog, dus die kunnen wel wat water gebruiken.
Afijn, Kees geeft een verdere inkijk in de aankomst van alle ganzensoorten. Verder ook weer aandacht voor het jaar van de Wulp in de bijdrage van Romke.

Document: 

wavo_nws2019-10.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands