Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, oktober 2017

Nr 2 seizoen 2017/18

Document: 

watervogeltellingen_2017-10.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman, Kees Koffijberg & Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands