Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, november 2020

Het was prima weer tijdens het afgelopen telweekend in oktober. Zoals we ook verderop kunnen lezen was er daardoor ook veel activiteit in het agrarisch gebied.
Soms werd er gemaaid, maar veelal werd er gras gedroogd en opgehaald. De meeste ganzen (in mijn gebieden) zaten in de nog niet gemaaide graslanden, terwijl de (paar) Kieviten die ik had juist op de gemaaide graslanden zaten waar het gras al was afgevoerd. Fijn dat er in oktober zo veel gebieden ook op steltlopers zijn geteld. Verderop kun je de eerste resultaten lezen van de Goudplevierentelling in oktober. Met natuurlijk dank aan jullie voor het tellen en snelle doorgeven!

Document: 

wavo_nws2020-11.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands