Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, november 2019

Het afgelopen telweekend in oktober had twee gezichten: zaterdag was het overwegend heiig en miezerig en in het westen en noorden zelfs regenachtig, zondag was het daarentegen warm en (vooral in het zuiden) zonniger (wel met buien). De uiterwaardplassen waren gelukkig weer een beetje gevuld en ikzelf had best aardige aantallen Kolganzen in de polder, meer in ieder geval dan de twee jaren hiervoor. Was ik daarmee een uitzondering? Dat kun je lezen in het stuk van Kees.

Document: 

wavo_nws2019-11.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands