Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2019

De aankomende integrale meitelling is doorgaans een prachtige telling, met flinke doortrek van o.a. Drieteenstrandlopers en de aanwezigheid van veel ‘zomersoorten’. Dit jaar vindt deze integrale telling plaats op 18 mei (hoogwater Harlingen op 10:25u en een hoogte van 89 cm). De Brand- en Rotganzentellingen vindt twee weken eerder plaats op 4 mei. Nog een tip voor mensen die in mei ook verstoringsbronnen meetellen: Indien je een roofvogel als verstoringsbronnen invoert moet je vanaf nu bewust een intensiteit toekennen. Deze intensiteit van de verstoring stond eerst standaard op nul, nu op ‘onbekend’.
De met een jaar uitgestelde integrale hvp-telling van maart vond plaats onder fraaie, rustige omstandigheden en een goed tij. Afgezien van Balgzand, Ameland en Dollard zijn vrijwel alle resultaten binnen. Met de integrale hvp-telling van mei voor de deur een goed moment om kort terug te blikken.
Eerst maar even de soort van het jaar. Tot nu toe zijn bijna 83.000 Wulpen ingevoerd, maar gemiddeld waren dat de afgelopen 15 jaar in maart 103.000. De hoop is zodoende vooral gevestigd op ‘wulpeneiland’ Ameland om het totaal nog iets op te krikken. De meeste Wulpen werden geteld op Vlieland (bijna 19.500). Zowel langs de Friese als Groninger Waddenkust zaten ca. 12.500. Met nog geen 46.000 ligt ook het aantal Scholekster flink beneden niveau, want het 15-jarige gemiddelde bedraagt 85.000. Schiermonnikoog herbergde de meeste (bijna 8000), gevolgd door de Groninger (6700) en Friese kust (5760). Bij de Rosse Grutto ligt dat wel even anders. Hier werd het 15-jarige gemiddelde berekend op 59.000, maar het voorlopige totaal gaat richting de 122.000! Vlieland is daar vooral verantwoordelijk voor met het bijna onwaarschijnlijke aantal van ruim 95.000 Rosse Grutto’s. Terschelling had er ook nog eens 11.400 en Griend 9200. Voor Bonte Strandlopers is maart niet de dikste maand, want de doortrek piekt in april. Toch ligt het voorlopige totaal van 291.000 ‘bontjes’ dik boven het 15 jarig gemiddelde (231.000). Ook hier is het Vlieland dat de kroon spant met 87.200, gevolgd door Friese kust (79.500) en de Rottums (38.600). Op basis van de steekproeftellingen in maart werd voor de Drieteenstrandloper een toename in de maartaantallen berekend, waarbij de laatste vijf jaar een totaal van dik 10.000 ‘drieteentjes’ werd berekend. Het voorlopig totaal van de integrale maarttelling ligt daar dichtbij (11.700). Ruim de helft daarvan bevond zich op Vlieland (7350), elders waren aantallen veel kleiner, zoals op Terschelling (1070) en Blauwe Balg (760).
Met de maarttelling dienden ook de ‘zomersoorten’ zich aan, waaronder Lepelaar en Grote Stern. Die eerst was tweemaal zo talrijk dan het berekende maartgemiddelde (180), want het voorlopige totaal komt op 390, waarvan de meeste (94) op Terschelling. Voor de Grote Stern is zo’n gemiddelde lastig te berekenen op basis van steekproeftellingen in maart, maar het aantal van 92 mocht er zijn. Het Rif bij Engelsmanplaat herbergde de meeste (34).
Tot slot nog wat ‘krenten’. Ruigpootbuizerds werden met de maandelijkse tellingen in het Waddengebied relatief veel gezien (18 in november) en in maart werden nog zeker 10 genoteerd, waarvan 4 langs de Friese waddenkust. Er werden nog 19 Blauwe Kiekendieven gezien (7 langs Groninger kust), wat aan de magere kant is voor maart, maar tot in april  hielden zich er nog opvallend veel op in Friesland, waar de veldmuis weer floreert. Bij Rottumerplaat hielden zich 2 IJseenden op, op het Noorderleeg 2 Kraanvogels, Zwartkopmeeuwen zaten langs de Groninger kust (3) en op Vlieland (1), 9 Pontische Meeuwen werden er in totaal geteld (7 op Terschelling), op Terschelling ook een Geelpootmeeuw, en Kleine Zilverreigers alleen op Texel (2).
Iedereen een prima telling op de 18e toegewenst en alle ganzentellers in het Waddengebied ook een goede rot- en brandganstelling op de 4e toegewenst!

Document: 

wavo_nws2019-5.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands