Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, maart 2020

De maand februari verliep nogal nat en stormachtig. Ook het telweekend stond in het teken van stormachtige wind (storm “Dennis”), flink wat regen en hele zachte temperaturen. Gelukkig zagen velen van jullie ergens een gaatje en zijn toch op pad gegaan. En met een dergelijk slecht weer vinden we het niet erg als er net iets van de teldatum wordt afgeweken. Niet overal was het zondag tijdens het passeren van storm Dennis even slecht: ondanks de harde wind (plaatselijk harder daar dan een week eerder tijdens Ciara) bleef het in de omgeving van Nijmegen tot het einde van de middag zo goed als droog. Ten tijde van de telling was een flink deel van de uiterwaarden ondergelopen wat weer eens een verademing was na alle droogte. De ganzengroepen maakten daarvan dankbaar gebruik door op de watervlakten massaal te gaan drinken.

Document: 

wavo_nws2020-3.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman et al.

Jaar van uitgave: 

220

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands