Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, maart 2019


Beste mensen,
Na de drijfnatte telling van januari was die van februari een verademing. Het leek wel een maart- of misschien zelfs een apriltelling qua weer: zonnig en zeer zacht. Later in de maand werd het zelfs warm en veel vogels waren duidelijk in voorjaarsstemming. Inmiddels is het mooie weer ingeruild voor een veel wisselvalliger variant, maar de dagtemperaturen zijn nog steeds bovengemiddeld. Desondanks zijn er nog veel ganzen aanwezig en ook in mijn eigen telgebieden viel er genoeg te tellen (vooral Kolganzen), hoewel er elders ook wegtrek had plaatsgevonden (vooral na de telling). Ik ben benieuwd hoe dat in maart zal zijn.
Als het goed is hebben de tellers die in seizoen 2016/2017 hebben geteld inmiddels allemaal het nieuwe jaarrapport in de bus of in hun digitale mailbox gekregen. Het rapport is voor iedereen te downloaden op sovon.nl/nl/publicaties/watervogels-nederland-20162017. Zonder jullie kan een dergelijk werk niet verschijnen en daarvoor ben ik jullie erg dankbaar! Ik wens je dan ook veel leesplezier. Een aantal mensen reageerden verbaasd dat een Slechtvalk de voorkant sierde. De Slechtvalk is een van de soorten die vast wordt meegeteld binnen het Meetnet Watervogels en valt binnen de standaardselectie van de te tellen soorten “Watervogels en wetlandsoorten”. Dat geldt dus niet voor de ganzen- en zwanentellers. Als je deze of andere soorten wel standaard mee wil tellen kun je dat via de online invoer aangeven bij de bezoekgegevens (als groep via “selectie aanpassen” of als individuele soort daaronder. Met Avimap is het nog niet mogelijk om individuele soorten in de kopgegevens toe te voegen (waarmee je aangeeft dat je deze ook altijd meetelt).
In maart staat er een volledig programma op de agenda. Op 16 maart wordt gestart met de telling in alle monitoringgebieden en ganzen- en zwanengebieden (uitloop van 15-18 maart). Een week later - door een ongunstig tij op de 16e  - volgt op 23 maart een integrale telling in het Waddengebied. Het hoogwater valt om 11:45u, maar het tij komt net als vorige maand niet echt hoog (89cm). Op 16 maart (uitloop 9-24 maart) is de eerste slaapplaatstelling van Scholekster, Kemphaan & Grutto. De tweede telling valt op 6 april (uitloop 30 maart tot 14 april)
Ik herhaal weer de oproep aan ganzentellers in Friesland om groepen ganzen en zwanen in te tekenen. Hetzelfde geldt voor alle tellers die bij hun telling de ANLb soorten Blauwe Kiekendief, Kleine Zwaan, Rotgans, Ruigpootbuizerd, Goudplevier en Velduil tegen komen, teken ze s.v.p. in (zie ook nieuwsbrief nr. 2 van oktober 2018)! Met Avimap kan dat heel gemakkelijk direct in het veld.
Een fijne telling!
Menno Hornman
 

Document: 

wavo_nws2019-3.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands