Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, juni 2019


Het broedseizoen is inmiddels al ver gevorderd en de laatste Oeverlopers en Witgatjes hebben ons land nu wel zo’n beetje verlaten. Op 15 juni (binnenlandtelling) en 22 juni (steekproeftelling in het Waddengebied) staan de laatste twee watervogeltellingen van het telseizoen 2018/19 op het programma en bestaat de kans om de eerste Oeverlopers en Witgatjes tegen te komen die al weer op de terugweg zijn! Hopelijk vormt deze laatste telling van het seizoen een welkome afwisseling voor diegene die nu met het karteren van broedvogels of andere zomerse werkzaamheden bezig zijn. Volgende maand zal het nieuwe telseizoen worden afgetrapt op 13 juli, wanneer wordt gestart met een steekproeftelling in het binnenland en op 20 juli met een steekproeftelling in het Waddengebied.
De maand daarop is op 17 augustus een telling van zowel de binnenlandse steekproefgebieden als een integrale telling op de Wadden waarbij verstoringsbronnen worden vastgelegd. Dat laatste kan en mag bij elke telling en we zien dat steeds meer tellers dat ook maandelijks doen. Dat gebeurt vooral in het Waddengebied, maar inmiddels ook in het binnenland op een aantal plaatsen. Zowel via Avimap als met de online-invoer zijn potentiële verstoringsbronnen eenvoudig in te voeren door ‘verstoring invoeren’ in de kopgegevens aan te vinken. Bij de afgelopen meitelling hebben ook weer verschillende tellers of telgroepen verstoringsbronnen ingevoerd. Zo werden onder andere 243 wandelaars, 10 fietsers, 22 kitesurfers genoteerd. 23 Tellers of telploegen noteerden daarnaast ook zichzelf als potentiële verstoringsbron, iets wat eigenlijk iedere teller of ploeg zou moeten doen die potentiële verstoringsbronnen registreert.
In deze tijd van het jaar kom je ongetwijfeld ook weer jonge vogels tegen tijdens de telling. Ik herhaal dit verhaaltje jaarlijks omdat er ook ieder jaar vragen over worden gesteld. Uitgevlogen jongen worden gewoon meegeteld, jongen in een nest (bijvoorbeeld in een meeuwen- of reigerkolonie) worden niet meegeteld. De adulte vogels in een kolonie worden wel weer meegeteld, dat kan met een schatting (het is immers geen kolonievogeltelling). Uitgevlogen jongen kun je dus gewoon meetellen, waarbij je ze ook apart als juveniel (bij ‘leeftijd’ in waarneming details) kan noteren (hoeft niet). Dat geeft ons weer extra informatie.
Ondanks dat het de afgelopen maand lang niet zo zomers was als een jaar geleden is het overal weer erg droog. Veel plassen zijn nu al opgedroogd. Ook de waterstand in de rivieren is laag en de uiterwaarden zijn goed droog. Zoals gezegd aan het begin keren in juni de eerste steltlopers weer terug. Hopelijk zijn er nog enkele natte plekjes te vinden waar zij opduiken. We gaan het zien.
Een fijne telling!
 

Document: 

wavo_nws2019-6.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands