Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2020

Het nieuwe jaar wordt zoals altijd direct afgetrapt met de Midwintertelling, die inmiddels toe is aan de 54e editie.
Voor de tellers die maandelijks alle soorten watervogels tellen is de januari editie niet veel anders dan die in andere maanden. Ganzentellers die in januari niet alleen ganzen maar ook alle andere watervogels in hun gebied(en) gaan tellen (hopelijk willen jullie dat weer doen) wel. Het is in dat geval wel noodzakelijk om je ganzen en zwanengebied ook als midwintergebied te claimen als dat nog niet is gebeurd (via portal.sovon.nl/portal/vacant/map/1, anders heb je kans dat iemand anders in jouw gebied aan de slag gaat en dat zou natuurlijk zonde zijn.

Document: 

wavo_nws2020-1.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman et al.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands