Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2019

Ik wens jullie allemaal een gezond en vogelrijk 2019 toe!
Zoals gewoonlijk wordt het nieuwe jaar direct afgetrapt
met de inmiddels 53e editie van de Midwintertelling. Voor
de maandelijkse tellers die alle soorten watervogels tellen
is deze telling in januari niet veel anders dan die in andere
maanden, maar voor de ganzentellers die in januari
alle soorten in hun gebieden gaan tellen wel. Deze laatste
groep verzoeken we om deze maand (indien mogelijk) alle
soorten in hun gebieden te tellen.

Document: 

wavo_nws2019-1.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman, Kees Koffijberg & Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands