Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, februari 2020

Op dit moment staat het totaal aantal vogels dat bij de midwintertelling is geteld op zo’n 4,75 miljoen, ook dit ligt hoger dan vorig jaar (toen het slecht weer was) maar vergelijkbaar met de jaren ervoor. De top drie is wel vergelijkbaar met vorig jaar en opnieuw lijkt Brandgans (voor het tweede jaar op rij) de meest getelde soort (voorlopig aantal 700.000), Kolgans tweede (640.000) en Smient derde (550.000). Dit betreffen uiteraard voorlopige aantallen en hoewel de top 3 al enigszins is gecorrigeerd op dubbeltellingen zijn de aantallen grotendeels nog ongecontroleerd. Daarnaast zullen er ongetwijfeld ook nog aanvullingen komen.

Document: 

wavo_nws2020-2.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman et al.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands