Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, februari 2018

Nr 6 seizoen 2017/18

Document: 

watervogeltellingen_2018-2.pdf

Auteurs: 

Hornman M., Schoppers J. & Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands