Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2020

Het was nog mooi en zacht weer tijdens de afgelopen novembertelling. De integrale waddentelling begin november kon (door een enkeling) zelfs in t-shirt worden gedaan (of althans voor de foto, maar prachtig was het). Een week later bij de binnenlandtelling was het minder zonnig, maar minstens zo zacht. In deze tijd van het jaar kan mist een geduchte spelbreker zijn, maar daar was geheel geen sprake van. Ik hoop van harte dat dat ook op gaat voor de komende telling. Vooral omdat we opnieuw proberen om in december een integrale Waddentelling georganiseerd te krijgen. Er is momenteel voldoende aanwezig om roet in het eten te gooien, zoals Covid-19 en vogelgriep (zie over dit laatste verderop in deze nieuwsbrief en ook het Waddenstuk). We gaan het zien.

Document: 

wavo_nws2020-12.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands