Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2019

Heb je onze online watervogelcursus al gezien? Een kijkje is zeker de moeite waard. Want hoewel vooral bedoeld voor nieuwe tellers is deze ook voor bestaande tellers heel erg leerzaam. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sovon.nl/online-cursussen en kies ‘watervogelcursus’. Je moet wel met je pidcode zijn ingelogd. Tot slot hoop ik dat jullie weer waarnemingen van Kleine Zwaan, Rotgans, Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Goudplevier en Velduil willen intekenen (voor evaluatie van het ANLb). Intekenen is een kleine moeite (zeker als je al invoert met (i)Avimap en ook online weet je vast nog waar de vogels zaten) en we zijn er heel blij mee!

Document: 

wavo_nws2019-12.pdf

Auteurs: 

sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands