Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2015

Vierde nieuwsbrief seizoen 2015/2016

Document: 

watervogeltellingen_2015_12.pdf

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands