Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, augustus 2019

Integrale augustustelling Waddenzee

Deze augustusmaand vindt voor de vierde maal op rij een extra integrale hvp-telling in de Waddenzee plaats. Naast  het tellen van de vogels is deze telling ook speciaal gericht op het vastleggen van verstoringsbronnen. Een eerste uitwerking van de monitoring van verstoring verscheen in Limosa 91.3 en sturen we mee naar betrokkenen met deze nieuwsbrief.


Nu is augustus niet alleen een goede maand voor het vastleggen van de verstoring, het is met de aanwezigheid van sterns en vroeg doortrekkende steltlopers als krombekken en tringa’s ook een prachtige telmaand met een grote variatie aan soorten.

Document: 

wavo_nws2019-8.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Steltlopers

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands