Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, augustus 2016

Extra integrale telling! Seizoen 2016/17

Document: 

watervogeltellingen_2016_8.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands