Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2020

Het zijn bijzondere tijden. In maart kon er nog (net) prima geteld worden, nu is er plots, door de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19), sprake van een pandemie met allerlei beperkingen tot gevolg. Bij Sovon krijgen we vanzelfsprekend regelmatig de vraag of er nog wel geteld mag worden. Omdat de situatie per dag kan veranderen verwijs ik jullie door naar onze website: sovon.nl/actueel/nieuws/vogels-tellen-en-covid-19. We houden op onze website de actualiteit scherp in de gaten en publiceren dagelijks updates. Op het moment van schrijven blijft tellen onder voorwaarden veilig en mogelijk. Mits je gezondheid en dat van je gezin het toelaat, want dat staat uiteraard voorop. Ga uitsluitend alleen vogels tellen, dus niet met meerdere personen. Telgroepen kunnen dus niet aan de slag gaan. Tel alleen als je gezond bent en klachtenvrij bent. Mocht je al wat ouder zijn of zwakker van gezondheid zijn en voel je je niet comfortabel met het verlaten van je huis om een telling te doen, doe het dan vooral niet. Gelukkig is de natuur een relatief veilige plek. Houd je wel, zoals gezegd, aan de richtlijnen (zie de link hierboven)!
Vanwege de geldende richtlijnen weten we al dat er geen tellers op enkele belangrijke wadplaten kunnen worden afgezet. Bovendien is het niet toegestaan met meerdere mensen in een huisje op de Wadden te zitten. Daarom is besloten dat de:
integrale Waddentelling van 9 mei as. niet door zal gaan.


Tellers die alleen tellen langs de kust kunnen volgens de hierboven beschreven richtlijnen wel gaan tellen. Ook de ganzentelling in de polders van de eilanden kunnen individueel worden uitgevoerd en zijn erg nuttig, maar houd de actuele situatie via onze website in de gaten.

Document: 

wavo_nws2020-4.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman et al.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands