Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2019

Zowel de binnenlandtelling als de integrale Waddentelling zijn vorige maand onder prima omstandigheden verlopen.
De zaterdag van de binnenlandtelling was weliswaar nat, maar de zondag was een echte maartse dag met zo ongeveer alle denkbare weertypes (en een stevig windje), maar prima telweer. In mijn ganzentelgebieden had ik zelf hogere aantallen ganzen dan in januari en februari. Kees doet hier meer over uit de doeken. De Waddentelling verliep dit jaar gelukkig wel onder goede omstandigheden. Het voorspelde tij leek niet geweldig, maar was heel gunstig. Op Vlieland werden maar liefst 300.000 vogels geteld. Het is inmiddels volop lente maar ik hoop dat jullie in april nog een keer gaan tellen, het is de laatste volledige telling van het seizoen. Deze laatste telling van het seizoen vindt plaats op 13 april. Dan zullen alle monitoringgebieden én alle ganzen- en zwanengebieden worden geteld. De ganzen- en zwanentelling in april was ooit opgezet om het seizoen voor Brandgans en Rotgans te completeren, maar met de toename van de broedvogels is deze telling inmiddels voor de meeste soorten ganzen en Knobbelzwaan relevant geworden. Belangrijk is bovendien ook om te weten of er überhaupt nog ganzen en zwanen in een telgebied zaten: voer dus ook vooral eventuele nultellingen in. In het Waddengebied zal eveneens op 20 april een steekproeftelling plaatsvinden en een telling van alle Brand- en Rotganzen en van de andere aanwezige ganzensoorten. Het tijdstip (11:35u) en de hoogte (89 cm) van het hoogwater in Harlingen zijn redelijk. Op 6 april (uitloop van 30 maart tot en met 14 april), vindt de tweede slaapplaatstelling plaats van Scholekster, Kemphaan, Grutto.
Zoals gebruikelijk kunnen jullie in deze aprilnieuwsbrief ook NB. Bij voorkeur niet van de teldatum afwijken, echter bij slecht weer of andere overmacht kunnen tellingen nog één dag voor tot twee dagen na de teldatum worden uitgevoerd.
Nederland (binnenland): Waddengebied: 13 april monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling 20 april steekproeftelling, ganzen- en zwanentelling (11.35 – HW 89) weer alle teldata voor komend seizoen vinden. In augustus zalvoor de laatste keer een integrale telling plaatsvinden om ook de verstoringsbronnen vast te leggen.


In deze nieuwsbrief wordt normaal het nieuwe watervogelrapport gepresenteerd, maar die hebben jullie al in februari op de mat of in je digitale postbus gekregen. We streven er naar dat deze al in de loop van het seizoen bij jullie arriveerde ter inspiratie en niet aan het einde en dat is gelukt. Dankzij jullie snelle invoer (tegenwoordig nog sneller dankzij Avimap) was het mogelijk deze uitgave op dat moment klaar te hebben, waarvoor veel dank! Het rapport is voor iedereen digitaal na te lezen via: sovon.nl/publicaties/watervogels-nederland-20162017. Informatie over Avimap, dat door steeds meer tellers wordt gebruikt kun je hier vinden: sovon.nl/avimapwavo.


Tot slot wil ik jullie hartelijk bedanken voor al je telinspanningen dit seizoen! Mensen die nog niet alle tellingen van het afgelopen seizoen hebben ingevoerd of doorgegeven verzoek ik dat s.v.p. binnenkort te doen (waarvoor dank alvast!). Geef ons s.v.p. ook door als er in een bepaalde maand niet is geteld (telling aanmaken en “niet geteld” aanvinken in de kopgegevens) of wanneer je wilt stoppen, zodat we tijdig een vervanger kunnen regelen. Hopelijk hebben jullie weer zin in het volgende seizoen! Maar eerst nog de apriltelling.
Ik wens iedereen een fijne telling en alvast een goed voorjaar en zomer! Tot het volgende telseizoen!

Document: 

wavo_nws2019-4.pdf

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands