Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2018

Nr 8 seizoen 2017/18

Document: 

watervogeltellingen_2018-4.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman, Kees Koffijberg, Jan Schoppers, Paul van Els, Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands