Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2016

Achtste nieuwsbrief seizoen 2015/2016

Document: 

watervogeltellingen_2016_4.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands