Nieuwsbrief Slaapplaatstelling maart 2018

Allereerst, hartelijk dank aan alle tellers die de kou hebben getrotseerd om in de afgelopen weken Aalscholver en Grote/Kleine Zilverreiger op slaapplaatsen te tellen. Het zal nog interessant worden om te kijken hoe de uiteindelijke aantallen op de slaapplaatsen hebben gereageerd op de matige vorst. Wat opvalt bij de Aalscholver zijn de grote aantallen (max. 1970) die geteld zijn in Natuurpark Lelystad in 2018, hulde aan de waarnemers die daar ter plaatse waren! In Noord en Oost-Nederland lijkt het aantal Grote Zilverreigers vooralsnog wat lager te liggen dan in 2017, zo zijn twee slaapplaatsen in Midden- en Oost-Drenthe verlaten, en liggen de aantallen in Noordwest-Friesland beduidend lager dan voorgaande jaren.

Document: 

nieuwsbrief_sovon_slaapplaatsen_maart_2018.pdf

Auteurs: 

Paul van Els

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands