Nieuwsbrief Slaapplaatstelling juni 2018

Beste slaapplaatsteller,

Hartelijk dank voor opnieuw een succesvol seizoen slaapplaatsen tellen. We hebben het afgelopen seizoen meerdere malen met extreem weer te maken gehad, en hoewel er wel een deukje zit in het aantal getelde slaapplaatsen, lijkt het vooralsnog nog niet gemiddelden negatief te hebben beïnvloed (zie hieronder de data voor steltjes!). Wel in een enkel geval de seizoensmaxima, maar dat is een goede weerspiegeling van de veranderingen van omstandigheden van jaar tot jaar.

Document: 

nieuwsbrief-sovon-slaapplaatsen-juni2018.pdf

Auteurs: 

Paul van Els

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands