Nieuwsbrief Nestkaarten april 2019

Het Meetnet Nestkaarten is gestart in 1995 als belangrijke aanvulling op de broedvogelmonitoring. Aantalsveranderingen van broedvogels zijn vaak voor een deel te verklaren met gegevens over het broedsucces van die soorten.
Het doel is basale broedbiologische data bijeen te brengen om veranderingen in broedsucces en legbegin van vogelsoorten te volgen, en de factoren te bepalen die hierop van invloed zijn.

25 jaar Meetnet Nestkaarten!

In 1995 startte Sovon met het Nestkaartenproject, als belangrijke aanvulling op de diverse telprojecten voor broedvogels. Gegevens over broedsucces zijn essentieel voor het begrijpen van aantalsveranderingen, dus een landelijk project om deze te gaan verzamelen werd destijds hoognodig geacht. Rob Bijlsma speelde, met zijn formidabele ervaring in en kennis van broedbiologisch onderzoek, een belangrijke rol in het bedenken van de opzet. Hij schreef ook de eerste handleiding, geïnspireerd door het al veel langer lopende Nest Record Scheme van onze Britse zusterorganisatie de BTO. Inmiddels zijn we 962.202 ingevoerde nestkaarten verder, verdeeld over 203 soorten, die teruggaan tot 1920. Kievit, Grutto, Scholekster, Koolmees en Kerkuil voeren de top 5 van meest ingevoerde nestkaarten aan.

Document: 

nieuwsbrief-nestkaarten-april-2019.pdf

Auteurs: 

Frank Majoor, Jeroen Nienhuis, Chris van Turnhout, Jouke Altenburg, Theo Boudewijn, Albert de Jong & Loes van den Bremer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands