Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, okober 2019

Het doet me plezier jullie hierbij het zojuist van de persen gerolde rapport over de Zeeuwse ganzen- en zwanentellingen in het seizoen 2017/2018 aan te kunnen bieden. Dankzij de medewerking van veel vrijwillige tellers en enkele professionele instanties (met name DPM in opdracht van Rijkswaterstaat) kunnen we weer een behoorlijk compleet beeld van het wel en wee van in Zeeland overwinterende ganzen en zwanen presenteren.

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201910.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands