Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, maart 2018

Zingende Grote Lijsters, binnen druppelende Grutto’s (nog wel…); het winterseizoen loopt duidelijk op zijn eind. Een rare winter weer, met wat koude bij de start, daarna vooral zacht weer en helemaal op het laatst nog een serieuze vorstprik. Knoop daar als wintergans maar eens een touw aan vast…

Gelukkig hebben velen van jullie weer trouw de maandelijkse tellingen uitgevoerd, waardoor we heel aardig hebben vastgelegd hoe de ganzen en zwanen in Zeeland op de omstandigheden reageerden. In het weekend van 17/18 maart hopen we dat nog een keertje met zijn allen te gaan doen. Daarna zullen velen van jullie zich ongetwijfeld vooral gaan wijden aan diverse trek- en broedvogeltellingen.

Ter inspiratie hier wat voorlopige compilatiekaartjes.

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201803.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands