Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, januari 2020

Vooreerst: allen een gezond en vogelrijk 2020! Naar goede Zeeuwse traditie zullen velen van jullie hopelijk ook in 2020 mee gaan doen aan de midwintertelling, die ditmaal in het weekend van 18 en 19 januari valt.
Met jullie hulp lukt het vast weer om alle soorten watervogels in een fors deel van de provincie op te gaan snorren. Juist met de midwintertelling gaat het immers niet alleen om de grote bekkens en de Noordzeekust, maar ook om kanalen, plassen, poldersloten en –vaarten en…nou ja, alle denkbare gebieden waar watervogels zich kunnen ophouden. Steeds weer blijkt dat een fors deel van de Zeeuwse populatie van een aantal soorten watervogels vooral in binnendijkse gebieden is. Denk aan soorten als Waterhoen en Dodaars, maar ook aan nieuwkomers als de Grote Zilverreiger. Daarnaast is januari natuurlijk een belangrijke maand voor de bij ons overwinterende ganzen. Een aantal regio’s telt traditioneel ook de roofvogels mee. In deze nieuwsbrief tref je een verslag van de midwintertelling van januari 2019. Dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers en de goede samenwerking met de professionele tellers van DPM (in opdracht van Rijkswaterstaat) was dat weer een prima editie: de teldekking in Zeeland was een van de hoogste van het hele land. Hopelijk gaat dat dit jaar ook weer lukken!

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_202001.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands