Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, januari 2018

Allen de beste wensen voor het nieuwe jaar, dat het maar gezond en vogelrijk mag zijn! Terwijl we de laatste oliebol nog wegkauwen vraag ik alweer jullie aandacht voor hét vogeltelfestijn in januari: de midwintertelling. In het weekend van 13 en 14 januari hopen we weer een zo compleet mogelijk beeld van alle watervogels in Zeeland bij elkaar te tellen. Zonder jullie hulp gaat dat natuurlijk niet lukken. De afgelopen jaren hebben we er met elkaar voor gezorgd dat Zeeland een van de best getelde regio’s van het land was. Hopelijk zien jullie het zitten om dat ook in januari 2018 weer voor elkaar te krijgen!

Ter inspiratie bijgaand een verslag van de midwintertelling van januari 2017. Heb je nog vragen over de telling van dit jaar? Neem contact op met je regionaal coördinator of met ondergetekende.

 

Veel succes en plezier met de midwintertelling!

Met vriendelijke groet,

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jan-Willem Vergeer

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201801.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands