Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, februari 2019

Ondanks het nogal grauwe, sombere weer hebben velen van jullie weer geholpen de midwintertelling van januari tot een succes te maken. Een groot deel van de tellingen is bovendien al aangeleverd. Veel dank daarvoor! Echt winterweer kwam pas enkele dagen later, waardoor wat typische vorstbeweging richting Zuidwest-Nederland op gang kwamen. Toch jammer dat we die net gemist hebben… Toch is het leuk om voor een enkele soort vast een voorlopig beeld van de januaritelling te geven.

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201902.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands