Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, december 2019

Velen van jullie hebben in november de eigen ganzentelgebieden weer met een bezoek vereerd. Veel dank daarvoor! Omdat een fors deel van de tellingen al bij Sovon terecht is gekomen en omdat dit ook geldt voor de professionele tellingen van Deltamilieu projecten, kunnen we al een eerste beeld van de novembertelling presenteren.

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201912.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands