Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, december 2017

Veel ganzentellers hebben alweer twee tellingen achter de rug. Met name de oktobertelling leverde opvallend magere aantallen op, in november waren het er wat meer vogels. De wat lage score werd in heel Nederland vastgesteld. Zouden we in Zeeland wederom een tamelijk magere ganzenwinter voor de kiezen krijgen? Natuurlijk, de winteraantallen van veel soorten zijn de afgelopen decennia fors toegenomen, maar wie de Zeeuwse rapportage over het seizoen 2015/2016 gelezen heeft, weet dat er recent een kentering lijkt op te treden. Zo lijkt de al jaren durende afname van de Grauwe Gans-totalen door te zetten en was de groei er bij de Kolgans ook wel uit. De Kleine Zwaan beleeft ook het ene magere jaar na het andere in de regio. Of deze trend doorzet en of dat overal in het Zeeuwse zo is: daar komen we alleen achter door met zijn allen te gaan tellen, te beginnen in het weekend van 16/17 december. Doe je weer mee? Veel dank daarvoor!

Document: 

wavo_nwsbrf_zld_201712.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands