NESTKAST jaarverslag broedseizoen 2019

Dit is het elfde landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur-nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen en Holenduif.

Naast de kengetallen voor de broedresultaten van nestkastbroeders zijn er in dit verslag ook bijdrages over opmerkelijke zaken die zich op en rond de nestkasten in 2019 voordeden.

In 2019 ontving NESTKAST gegevens van 16.932 nestkasten ingestuurd door 145 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 278 terreinen. Het aantal gecontroleerde nestkasten is behoorlijk stabiel de laatste jaren, rond de 17.000! In het totaal werden er 15.094 legsels gemeld met 105.348 eieren, een recordaantal.

Erratum bij NESTKAST jaarverslag Broedseizoen 2019


Na de verschijning van het NESTKAST rapport over 2019 kwam boven water dat er een aantal gegevens uit Raalte niet opgenomen waren in dit rapport.
H.O.V. Raalte, fervent aanleveraar van gegevens met 308 nestkasten en 184 legsels en G. Besten, toevallig ook uit Raalte die gegevens uit 27 kasten en 13 legsels aanleverde ontbreken in het eerder gepubliceerde rapport. Wij willen ze natuurlijk niet te kort doen en hun gegevens zijn aan het eind van de PDF dan ook in de totaal tabellen verwerkt.
Ook is de soortentekst van de Ringmus herzien omdat H.O.V. Raalte maar liefst 45 legsels toevoegde aan de 271 legsels die eerder in het verslag stonden.
Tevens stond er een storende fout in de overzichtstabel 7 in de Appendix. Deze wordt hiermee ook gelijk hersteld.
De nieuwe gegevens en getallen zijn in groen en vetgedrukt in het erratum weergegeven.


Onze excuses voor het ongemak en eventuele verwarring!
Leo Ballering en Ronald Beskers, namens NESTKAST
Juni 2020

Document: 

nestkast_rapport_2019-lr_met_erratum.pdf

Auteurs: 

Leo Ballering

Jaar van uitgave: 

2019

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Jaargang bron: 

11

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands