NESTKAST Jaarverslag broedseizoen 2016

Dit is het achtste landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen.

Naast de kengetallen voor de legsels van nestkastbroeders zijn er in dit verslag ook bijdrages over opmerkelijke zaken die zich op en rond nestkasten voordeden.

In 2016 ontving NESTKAST gegevens van 16.950 nestkasten, goed voor 12.731 legsels, van 134 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 287 terreinen. Het aantal gecontroleerde nestkasten is een record, 120 meer dan vorig jaar!

Document: 

Nestkastrapport_2016-LR.pdf

Auteurs: 

Ballering L.

Jaar van uitgave: 

2017

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands