NESTKAST Jaarverslag broedseizoen 2013

In 2013 ontving NESTKAST gegevens van in totaal 70
deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs
over 170 terreinen. Van het broedseizoen 2013
zijn in totaal de gegevens van 11.769 nestkasten ontvangen,
hiervan waren er 9.121 bezet; de gemiddelde
bezettingsgraad was dus 77,5%, 3% lager dan in 2012
(80,5%) maar bijna negen procent hoger dan in 2011
(69,7%).
Van 9.111 ingestuurde legsels zijn er, over alle soorten,
59.726 eieren gemeld, kwamen er 46.833 jongen uit
en zijn er in totaal 40.527 uitgevlogen jongen gemeld.

Document: 

Nestkastrapport_2013LR.pdf

Auteurs: 

L. Ballering

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

NESTKAST

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands