Naar een integratie van monitoringmethodieken voor weidevogels

Verkenning van de wijze waarop de Combi-methode kan worden ingezet voor monitoringdoeleinden

 

Document: 

Rap_2014-21_integratie-monitoring-methoden.pdf

Rapportnummer: 

2014/21

Auteurs: 

Teunissen W., Foppen R., van Turnhout C. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands