Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen

Document: 

Rap_2014-56_Kolganzen_beheer.pdf

Rapportnummer: 

2014/56

Auteurs: 

Jongejans E., Nolet B.A., Schekkerman H., Koffijberg K. & de Kroon H.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands